Revista

Vânătorul și Pescarul Român

Prezentare revistă

De la “Revista vânătorilor” la “Vânătorul şi Pescarul Roman”

Contextul social, politic şi economic creat la încheierea Primului Război Mondial a impulsionat manifestarea energiilor latente ale tuturor naţiunilor europene. Pentru România, anul 1918 a reprezentat începutul unei perioade de referinţă în majoritatea domeniilor de activitate, inclusiv în vânătoare, după secole de abordare empirică, fără un temeinic fundament juridic şi organizatoric, a activităţii cinegetice. Unirea cea Mare a favorizat maturizarea ideii de aşezare pe baze ştiinţifice, moderne, a unei îndeletniciri tradiţionale la români.
La 5 iunie 1919 a luat fiinţă Uniunea Generală a Vânătorilor, în acelaşi an apărând şi organul său de presă, “Revista Vânătorilor”, în al cărui număr dublu 1-2/1919 au fost făcute publice odată cu Statutul U.G.V. La 26 mai 1922, prin fuziunea U.G.V. cu Reuniunea pentru Ocrotirea Vânatului din Transilvania şi Societatea pentru Ocrotirea Vânatului din Bucovina, s-a născut Uniunea Generală a Vânătorilor din România, recunoscută prin lege ca persoană morală “în interesul social şi al utilităţii publice”, la 1 mai 1923.

După cum remarca, în 1920, secretarul general al U.G.V., “noi, vânătorii, indiferent de treapta socială la care ne găsim, prin Revistă, care este organul Uniunei, suntem uniţi, gândurile noastre comunicate fiecăruia, spre folosul tuturor şi al binelui general”. În paginile ei se întâlnesc nume care au rezistat trecerii timpului, clasicizându-se fie în domeniul literaturii de specialitate, fie în beletristică. Printre alţii, au semnat în “revista Vânătorilor”: col. Constantin Rosetti-Bălănescu, acad. Ion Simionescu, col. August von Spiess, ing. Constantin A.V. Popescu, dr. I. Philipowicz. Ioan Al. Brătescu – Voineşti, ing. Ernest Gheorghiu, Mihail Sadoveanu, prof. dr. Raul I. Călinescu, col. Schneider-Snyder Roland, Vasile Militaru, prof. dr. Eugen Botezat, Alexandru Cazaban, dr. Gheorghe Nedici, Mihail Tican-Rumano, prof. Dionisie Lintia, Demostene Botez, ing. Emil Witting, ing. Otto Witting, Mihail Sevastos, dr. Ludovic Rodewald (Rudescu), Mihai Moşandrei, dr. George Vasiliu, Victor Eftimiu, Vasile Voiculescu, ing. Aurel M. Comşia şi multe alte nume proeminente ale lumii ştiinţifice şi culturale româneşti.

După o apariţia neîntreruptă de-a lungul a trei decenii, începând cu anul 1919, “Revista Vânătorilor” a devenit “Vânătorul”, ca efect al emiterii Decretului nr. 211 din 1948, de transformare a U.G.V.R. în Asociaţia Generală a Vânătorilor din R.P.R. O ultimă modificare structurală de sistem va surveni, potrivit Decretului nr. 378 din 1953, prin cooptarea în organizaţie (AGVPS) a pescarilor sportivi. De atunci, până în 1989, revista asociaţiei se va numi “Vânătorul şi Pescarul Sportiv”, în perioada 1990-1991 “Revista Vânătorilor şi Pescarilor”, iar din 1992, la sugestia generalului C.Rosetti-Bălănescu, “Vânătorul şi Pescarul Român”. Între anii 2002 şi 2005, asociaţia va edita două reviste – “Vânătorul Roman” şi “Pescarul Roman” – , prima fiind distribuită tuturor membrilor asociaţiilor afiliate, pentru ca, din ianuarie 2006, să se revină, prin hotărârea congresului extraordinar din 2 iulie 2005, la formula unei publicaţii mixte, intitulate “Vânătorul şi Pescarul Român”.

În paralel, redacţia şi-a făcut o tradiţie din editarea, la începutul fiecărei ierni, a câte unui almanah, cu începere din anul 1950, adevărate antologii de literatură cinegetică, sub semnături prestigioase. Dintre scriitori, atât în revistă, cât şi în almanah au publicat de-a lungul ultimelor şase decenii Ionel Pop, Mihail Sadoveanu, Lucian Gruia, Radu Cârneci, Radu Anton Roman, Dragoş Vicol, Pop Simion, Alexandru Andriţoiu, Eugen Popescu-Jianu, Cristian Teodorescu, Ion Nania, Nicolae Cristoveanu, Mihai Moşandrei, Gheorghe Colţ, Victor Kernbach, Casian Balabasciuc, Nicolae R.Dărămuş, Florentin Popescu, Ladislau Daradici, Gheorghe Duţă – Micloşeanu, Valentin Borda, Ştefan Stroe, Mihai Mancaş, Aristide Stavros, pentru a aminti doar câteva nume. Lor li se adaugă prestigioşi autori de lucrări de specialitate, oameni de ştiinţă, majoritatea silvicultori, biologi, zootehnişti sau veterinari: acad. Petru Bănărescu, dr. Dan Munteanu, dr. Mihai Băcescu. Dr. George Vasiliu, dr. Dimitrie Radu, dr. Mihai Cociu, dr. M. Georgescu, dr. Neculai Şelaru, dr. Peter Weber, dr. Vadim Nesterov, dr.doc. Horia Almăşan, dr. Maria Paspaleva, dr. Cătălin Rang, dr. Sorin Geacu, dr. Nicolae Goicea, Matei Tălpeanu, Nicolae Străvoiu, Adrian Palladi, Victor Ciochia şi mulţi alţi specialişti, de notorietate atât în domeniul ştiinţei, cât şi în breasla vânătorilor şi pescarilor sportivi.

O publicaţie cu o apariţie neîntreruptă de peste nouăzeci de ani şi cu un asemenea palmares este o entitate de a cărei existenţă nu se poate face abstracţie. Ea a supravieţuit, o dată cu obştea care a impus-o ca pe o necesitate, tuturor seismelor istoriei. Înaripată de entuziasmul creatorilor săi, încovoiată, o vreme, de silniciile diriguitorilor politici, însă nutrită de o imensă pasiune, revista noastră a fost şi rămâne nu atât reverul destinat unei embleme, cât, mai cu seamă, un camarad.

Fără invenţia de a-şi aroga girul autorităţii în domeniu, revista noastră nu a reprezentat, pe tot parcursul existenţei sale, decât un liant, o fărâmă de suflet şi o portavoce, în numele ideii de spontaneitate, de etică şi de perpetuare a unei nobile tradiţii. Informând, în măsura în care spaţiul tipografic şi ritmul de apariţie i-au permis, ea a format caractere, a cizelat şi a cultivat gustul pentru lectură. În ce măsură a izbutit să câştige de partea culturii autentice oameni pasionaţi, animaţi nu numai de bune intenţii, ci şi de entuziasm novator, aceasta se poate lesne vedea răsfoind cele peste nouăzeci de tomuri ale colecţiei. Greutatea revistei este dată însă de valoarea colaboratorilor săi. Iar faptul că e citită în majoritatea lucrărilor de referinţă din cinegetică, ornitologie, etologie, ihtiologie sau din alte domenii conexe nu reprezintă decât o măsură a seriozităţii şi a rigorii ce au caracterizat-o dintotdeauna.

V.P.R.

Revista lunară poate fi citită direct online, în format SWF Flash sau poate fi descărcată pe computer, ca fișier PDF PDF. Aplicațiile corespunzătoare pot fi descărcate accesând link-urile următoare: Adobe Flash Player / Adobe Reader.

octombrie 2020 SWF PDF
septembrie 2020 SWF PDF
august 2020 SWF PDF
iulie 2020 SWF PDF
iunie 2020 SWF PDF
mai 2020 SWF PDF
aprilie 2020 SWF PDF
martie 2020 SWF PDF
februarie 2020 SWF PDF
ianuarie 2020 SWF PDF

Arhiva 2019

decembrie 2019 SWF PDF
noiembrie 2019 SWF PDF
octombrie 2019 SWF PDF
septembrie 2019 SWF PDF
august 2019 SWF PDF
iulie 2019 SWF PDF
iunie 2019 SWF PDF
mai 2019 SWF PDF
aprilie 2019 SWF PDF
martie 2019 SWF PDF
februarie 2019 SWF PDF
ianuarie 2019 SWF PDF

Arhiva 2018

decembrie 2018 SWF PDF
noiembrie 2018 SWF PDF
octombrie 2018 SWF PDF
septembrie 2018 SWF PDF
august 2018 SWF PDF
iulie 2018 SWF PDF
iunie 2018 SWF PDF
mai 2018 SWF PDF
aprilie 2018 SWF PDF
martie 2018 SWF PDF
februarie 2018 SWF PDF
ianuarie 2018 SWF PDF

Arhiva 2017

decembrie 2017 SWF PDF
noiembrie 2017 SWF PDF
octombrie 2017 SWF PDF
septembrie 2017 SWF PDF
august 2017 SWF PDF
iulie 2017 SWF PDF
iunie 2017 SWF PDF
mai 2017 SWF PDF
aprilie 2017 SWF PDF
martie 2017 SWF PDF
februarie 2017 SWF PDF
ianuarie 2017 SWF PDF

Arhiva 2016

decembrie 2016 SWF PDF
noiembrie 2016 SWF PDF
octombrie 2016 SWF PDF
septembrie 2016 SWF PDF
august 2016 SWF PDF
iulie 2016 SWF PDF
iunie 2016 SWF PDF
mai 2016 SWF PDF
aprilie 2016 SWF PDF
martie 2016 SWF PDF
februarie 2016 SWF PDF
ianuarie 2016 SWF PDF

Arhiva 2015

decembrie 2015 SWF PDF
noiembrie 2015 SWF PDF
octombrie 2015 SWF PDF
septembrie 2015 SWF PDF
august 2015 SWF PDF
iulie 2015 SWF PDF
iunie 2015 SWF PDF
mai 2015 SWF PDF
aprilie 2015 SWF PDF
martie 2015 SWF PDF
februarie 2015 SWF PDF
ianuarie 2015 SWF PDF

Arhiva 2014

decembrie 2014 SWF PDF
noiembrie 2014 SWF PDF
octombrie 2014 SWF PDF
septembrie 2014 SWF PDF
august 2014 SWF PDF
iulie 2014 SWF PDF
iunie 2014 SWF PDF
mai 2014 SWF PDF
aprilie 2014 SWF PDF
martie 2014 SWF PDF
februarie 2014 SWF PDF
ianuarie 2014 SWF PDF

Arhiva 2013

decembrie 2013 SWF PDF
noiembrie 2013 SWF PDF
octombrie 2013 SWF PDF
septembrie 2013 SWF PDF
august 2013 SWF PDF
iulie 2013 SWF PDF
iunie 2013 SWF PDF
mai 2013 SWF PDF
aprilie 2013 SWF PDF
martie 2013 SWF PDF
Februarie 2013 SWF PDF
Ianuarie 2013 SWF PDF

Arhiva 2012

Decembrie 2012 SWF PDF
Noiembrie 2012 SWF PDF
Octombrie 2012 SWF PDF
Septembrie 2012 SWF PDF
August 2012 SWF PDF
Iulie 2012 SWF PDF
Iunie 2012 SWF PDF
Mai 2012 SWF PDF
Aprilie 2012 SWF PDF
Martie 2012 SWF PDF
Februarie 2012 SWF PDF
Ianuarie 2012 SWF PDF