Pescuit sportiv

1.De ce permisele de pescuit recreativ-sportiv sunt eliberate cu tracasarea pescarilor sportivi şi exagerat de mare întârziere? Cine se face vinovat de această stare de fapt şi ce şanse avem să se revină în normalitate ?

Întrebarea pusă, în mod repetat și de foarte mulţi pescari sportivi, evidențiază o situație inacceptabilă, care se datorează în exclusivitate birocraţiei fără precedent instaurate, în materie de eliberare a permiselor de pescuit recreativ-sportiv, de Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură (A.N.P.A.), administratorul statului în domeniu.
Modalitatea gândită şi reglementată de conducerea acestei instituţii – prin care obligă pescarii sportivi să achite mai întâi (la Trezorerie) valoarea taxei de pescuit sportiv (de licenţiere şi autorizare) şi să transmită (acesteia) datele cu caracter personal (cerere care excede legii), apoi să tipărească permisele în discuţie, printr-o firmă din Polonia, şi numai după primirea lor la Bucureşti să le transmită asociaţiilor de pescari sportivi, care să le predea, la rândul lor, miilor de pescari ce le aşteaptă nerăbdători – constituie cauza reală a întârzierii exagerate a eliberării permiselor de pescuit recreativ-sportiv şi a posturii ingrate în care sunt puse conducerile asociaţiilor de pescari sportivi în faţa propriilor pescari, obligaţi să aştepte docili, uneori până spre sfârşitul anului, primirea permiselor, plătite cu mult timp în urmă, pentru a putea pescui în mod legal. În plus, A.N.P.A., care ar trebui să pună operativ toate permisele de pescuit recreativ-sportiv achitate la dispoziţia asociaţiilor plătitoare şi-a arogat, prin propriile reglementări, dreptul discreţionar de a le elibera în tranşe limitate (200 buc.), pe măsura tipăriri lor lente, mai întâi asociaţiilor clientelare din zonă şi apoi celorlalte asociaţii de pescari sportivi.
Aşadar, cauza tracasării pescarilor sportivi şi inducerii unei stări de nemulţumire generalizată în rândul acestora o constituie concepţia neverosimil de birocratică a conducerii ANPA, acceptată însă şi de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).
Desigur că reversul tracasării şi nemulţumirii generalizate a pescarilor sportivi îl reprezintă frecventele reclamaţii adresate, de cei afectaţi, cui cred de cuviinţă, precum şi compararea stării actuale de fapt cu starea de lucruri dinainte de 1989, când pescarii sportivi se prezentau la caseria asociaţiei cu buletinul şi o poză tip buletin, achitau cotizaţia pe anul în curs şi primeau pe loc permisul solicitat, putând ieşi, din chiar acel moment, la pescuit.
În acest context, conducerea AJVPS Hunedoara, alături de conducerile altor 30 de asociaţii de pescari sportivi, au fost nevoite să adreseze o plângere, temeinic motivată, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, împotriva conducerii ANPA. De asemenea, să mai înainteze o plângere similară Curţii de Conturi a României, pentru constatarea prejudicierii bugetului public, de către aceeaşi conducere a ANPA, din cauza nerespectării a legii în vigoare.
Urmare a demersurilor precizate – întreprinse în acest an, în completarea altor intervenţii anterioare ale conducerii AGVPS – se speră în redresarea situaţiei inacceptabile prezentate, începând din anul 2013. Soluţionarea nu depinde însă de AGVPS din România şi de asociaţiile de pescari sportivi afiliate la aceasta, ci de organismele amintite ale statului, îndrituite să restabilească ordinea de drept în domeniul pescuitului recreativ-sportiv, ori de deciziile reparatorii ale ANPA, MADR sau Guvernului României, niveluri la care acestea sun luate de obicei, sub influențaunor considerente economice-politice conjucturale.

Puteţi trimite întrebările dvs. la adresa agvpsrom@yahoo.com