Alte intervenţii ale AGVPS în sprijinul asociaţiilor afiliate

Propuneri de îmbunătăţire a proiectului de H.G. privind completarea anexei la H.G. nr. 830/2016

PDF text complet