Statut şi organizare

1.De ce în cadrul AGVPS din România nu se acordă personalitate juridică și nici un fel de autonomie filialelor de vânătoare?

Filialele de vânătoare și/sau pescuit sportiv sunt structuri din cadrul asociațiilor afiliate sau neafiliate la AGVPS, nicidecum ale AGVPS. În concluzie, doar adunările generale ale acestor asociații pot decide în privința acordării personalității juridice (limitate) și autonomiei economice și decizionale (limitate) filiatelor din structura lor. Iar aceasta, prin modificarea corespunzătoare a statutelor asociațiilor în cauză. Exemplele AJVPS Sibiu, AJVPS Mureș și altor asociații care au căutat un răspuns rațional la întrebarea pusă, sunt interesante de analizat, urmărit, urmărit și luat în considerare.