Intervenții ale asociațiilor afiliate în domeniul pescuitului