Competiții

Competiţiile de tir vânătoresc, de chinologie vânătorească şi de pescuit sportiv sunt concursuri organizate în mod tradiţional doar în cadrul AGVPS, născute din dorinţa de întrecere a membrilor acesteia într-o primă etapă, apoi a asociaţiilor din structura sa şi, ulterior, a asociaţiilor afiliate. Aceste competiţii specifice vânătorilor şi pescarilor sportivi sunt similare expoziţiilor de trofee vânătoreşti, în fond tot competiţii între vânătorii posesori de trofee medaliabile, în cadrul unei organizări complet private, fără nici un fel de finanţare din partea statului român.

De altfel, statul român, prin Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Sportului, nu recunoaşte, deocamdată, aceste competiţii şi nu le susţine (subvenţionează) în nici un fel.

Parcursul vânătoresc, de exemplu, este cu totul altceva decât probele olimpice la talere aruncate din turn sau şanţ, iar probele de lucru cu câinii de aret sau de vizuină, la suprafaţă ori sub pământ, sunt proprii câinilor utilizaţi la vânătoare, exclusiv ai proprietarilor care au calitatea de vânători. În ceea ce privesc disciplinele de pescuit sportiv (staţionar, cu muşte artificiale, cu năluci şi la crap), ele au fost inventate de pescarii sportivi dornici în a-şi dovedi măiestria, care au stabilit şi regulile proprii după care se desfăşoară aceste concursuri.

Toate aceste tipuri de competiţii au evoluat în timp, fără excepţie sub egida AGVPS, pe cheltuiala privată a acesteia şi, mai târziu, a asociaţiilor afiliate la ea.

AGVPS le organizează şi le susţine în continuare, deoarece astfel de competiţii reprezintă o formă tradiţională de stimulare a perfecţionării aptitudinilor vânătorilor şi pescarilor sportivi şi de inoculare a spiritului fair-play în domeniul preocupărilor cinegetice şi halieutice. Iar rezultatele obţinute în decursul timpului, în ţară şi străinătate, demonstrează posibilităţile tot mai mari de perfecţionare a acestor competiţii în sistem privat, acolo unde pasiunea primează în faţa intereselor materiale.