Despre

Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România (AGVPS) este succesoarea de drept a Uniunii Generale a Vânătorilor din România (UGVR), înfiinţată în anul 1922 şi recunoscută ca persoană morală prin Legea promulgată cu Decretul Regal nr. 1393/1923, publicată în Monitorul Oficial nr. 22/1 mai 1922.

Prin Decretul nr. 211/1948, UGVR a fost reorganizată ca asociaţie de utilitate publică, sub denumirea de Asociaţia Generală a Vânătorilor (AGV), iar ulterior, prin H.C.M. nr. 3126/1953, ca Asociaţie Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AGVPS). AGVPS avea în structura sa Filiale regionale de vânătoare şi pescuit sportiv, cu personalitate juridică. La rândul lor, aceste filiale regionale erau compuse din Filiale raionale de vânătoare şi pescuit sportiv, fără personalitate juridică. Atât filialele regionale cât şi cele raionale erau dotate cu parte din patrimoniul AGVPS.

În anul 1968, ca urmare a noii reîmpărţiri administrative a ţării în judeţe, au luat fiinţă 41 de Asociaţii judeţene, ulterior 42, şi 6 în Municipiul Bucureşti, ale vânătorilor şi pescarilor sportivi, cu personalitate juridică şi patrimoniu propiu, desprins din patrimoniul AGVPS.

În prezent, AGVPS din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică şi de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil. Are denumire, sediu, patrimoniu, siglă şi drapel proprii şi este înscrisă în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. 1561/A/2000.

Congresul, organul său suprem de conducere, se compune din reprezentanţi desemnaţi democratic din toate asociaţiile afiliate, iar Consiliul său, dintr-un număr de 21 de reprezentanţi, aleşi pe grupe de judeţe, din cadrul reprezentanţilor acestor asociaţii în Congres.

AGVPS din România a fost întotdeauna şi rămâne o organizaţie deschisă, absolut democratică, în care orice asociaţie în profil se poate înscrie, în condiţiile permisive ale propriului Statut şi orice vânător şi pescar sportiv al acesteia acceptat, prin intermediul AGVPS, în comunităţile onorabile ale vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi din Europa şi din lume.

Prin intermediul AGVPS şi în continuare al FACE, atât asociaţiile afiliate cât şi membrii acestora îşi pot transmite şi susţine punctele de vedere la nivelul forurilor de conducere ale Uniunii Europene, iar prin intermediul CIC şi CIPS, la nivelul organismelor internaţionale/mondiale în probleme de conservare a faunei sălbatice de interes comun şi al mediului acesteia de viaţă.

N. Șelaru