Contracte de asigurare negociate de AGVPS

Poliţă asigurare de răspundere civilă – Gestionare fonduri cinegetice

Poliţă asigurare accidente vânători români, străini şi gonaşi

Contract – Cadru privind asigurarea de accidente şi răspundere civilă delictuală a vânătorilor români, vânătorilor cu cetăţenie străină, candidaţilor la calitatea de vânător şi a gonaşilor

Contract – Cadru privind asigurarea de răspundere civilă faţă de terţi, pentru pagubele cauzate de fauna cinegetică, a gestionarilor fondurilor de vânătoare