Foste conduceri ale UGVR, AGV şi AGVPS

I. Uniunea Generală a Vânătorilor din România – UGVR
5 iunie 1919 – data constituirii UGVR
Preşedinte de onoare Mihail Sutzu
Preşedinte executiv Dinu R. Golescu
Vicepreşedinţi G.G. Manu şi N. Racotă
Secretar general M. D. Scraba
1.05.1922 – UGVR este recunoscută persoana morală, prin Legea publicată în MO nr. 22/1922, şi trece sub înalta protecţiune a M.S. Regele Ferdinand I
Înalt preşedinte de onoare ASR Principele Nicolae al României
Preşedinte de onoare Mihail Sutzu
Preşedinte executiv Dinu R. Golescu
Vicepreşedinţi Antoniu Mocsony şi Gh. Nedici
Secretar general C. G. Alexianu
1923
Înalt preşedinte de onoare ASR Principele Nicolae al României
Preşedinţi de onoare Mihail Sutzu, Mihail Pherechide şi Antoniu Mocsony
Preşedinte executiv Dinu R. Golescu
Secretar general C. G. Alexianu
1926
Înalt preşedinte de onoare ASR Principele Nicolae al României
Preşedinte de onoare Mihail Sutzu şi Dinu R. Golescu
Preşedinte executiv Antoniu Mocsony
Vicepreşedinţi C. G. Alexianu
1932
Înalţi preşedinţi de onoare MS Regele George al Greciei şi
ASR Principele Nicolae al României
Preşedinţi de onoare Mihail Sutzu şi Gh. Nedici
Preşedinte executiv Antoniu Mocsony
Vicepreşedinţi N. Racotă şi I. Gârleşteanu
Secretar general N. Cojescu
1933
Înalţi preşedinţi de onoare MS Regele George al Greciei şi
ASR Principele Nicolae al României
Preşedinţi de onoare N. Racotă, Gh. Nedici, A. Mocsony
Preşedinte executiv Dr. I. Costinescu
Vicepreşedinţi Gh. Schina şi Al. Vasilco
Secretar general Al. Dumitrescu
1936
Înalţi preşedinţi de onoare MS Regele George al Greciei şi
ASR Principele Nicolae al României
Preşedinţi de onoare N. Racotă, Gh. Nedici, A. Mocsony
Preşedinte executiv I. C. Brătianu
Vicepreşedinţi Dr. I. Costinescu, I. Gârleşteanu, C.P. Georgescu,
Gh. Schina şi I. Vasilco
Secretar general Al Dumitrescu
1936
U.G.V.R. trece sub înalta protecţiune a M.S. Regele Carol al II-lea
Înalţi preşedinţi de onoare MS Regele George al Greciei şi
ASR Principele Nicolae al României
Preşedinţi de onoare N. Racotă, Gh. Nedici, A. Mocsony
Preşedinte executiv I. C. Brătianu
Vicepreşedinţi Dr. I. Costinescu, I. Gârleşteanu, C.P. Georgescu,
Ionel Pop, Gh. Schina şi I. Vasilco
Secretar general Al. Dumitrescu
1945
Preşedinte Mihail Sadoveanu
Vicepreşedinte Dr. Gheorghe Predescu
Secretar general ing. Vasile Lisievici
II. Asociaţia Generală a Vânătorilor din Republica Populară Română – A.G.V.
1948
Preşedinte Aurel Ţecovici
Preşedinte executiv D. Diaconescu
Secretar general Ion Andronache
III. Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România – A.G.V.P.S.
1953
Preşedinte Aurel Ţecovici
Preşedinte executiv D. Diaconescu
Secretar general Ion Andronache
1957
Preşedinte D. Diaconescu
Vicepreşedinte executiv Gh. Pasat
Secretar general Spiridon Dumitrescu
1960
Preşedinte Manole Bodnăraş
Vicepreşedinţi executivi Gh. Pasat şi ing. M. Bodea
Secretar general Virgil Miron
1963
Preşedinte Tiţă Florea
Vicepreşedinţi executivi Gh. Pasat şi ing. M. Bodea
Secretar general Vasile Constantinescu
1969
Preşedinte Tiţă Florea
Vicepreşedinţi executivi ing. Ion Cazacu, Gh. Pasat şi Bughi Paul
Secretar general Vasile Constantinescu
1973
Preşedinte ing. Gheorghe Feneser
Vicepreşedinţi ing. Ion Cazacu, Gh. Pasat şi Bughi Paul
Secretar general ing. Constantin Dumitraşcu
1979
Preşedinte Maxim Berghianu
Prim vicepreşedinte ing. Aurelian Neacşu
Vicepreşedinte executiv ing. I. Cazacu
Vicepreşedinte G h. Apostolescu
Secretar general ing. Z. Kaszony
1988
Preşedinte ing. Aurelian Neacşu
Prim vicepreşedinte ing. I. Cazacu
Vicepreşedinte gen. (r) N. Doicaru şi Gh. Apostolescu
Secretar general ing. Constantin Dumitraşcu
1.04.1990
Preşedinte amb. Sergiu Celac
Prim vicepreşedinte ing. Neculai Şelaru
Vicepreşedinţi ing. Crişan Vasile şi ing. Victor Ţăruş
Secretar general ing. Constantin Dumitraşcu
15.01.1993
Preşedinte dr. Adrian Năstase
Vicepreşedinte arh. Bogdan Niculescu Duvăz şi ing. Victor Ţăruş
Prim vicepreşedinte ing. Neculai Şelaru
9.12.1995
Preşedinte dr. Adrian Năstase
Preşedinte executiv dr. ing. Neculai Şelaru
Vicepreşedinţi arh. Bogdan Niculescu Duvaz şi prof. Dorel Hârşan
21.04.2001
Preşedinte dr. Adrian Năstase
Preşedinte executiv dr. ing. Neculai Şelaru
Vicepreşedinţi Ec.Ilie Sârbu
ing. Filip Georgescu
ec. Teodor Bentu
13.05.2006
Preşedinte acad. dr. Mugur Constantin Isărescu
Director general dr. ing. Neculai Şelaru
Vicepreşedinţi dr. Atilla Kelemen
ec. Teodor Bentu
jr. ing. Florin Iordache
19.11.2011
Preşedinte acad. dr. Mugur Constantin Isărescu
Preşedinte executiv dr. ing. Neculai Şelaru
Vicepreşedinţi dr. Atilla Kelemen
jr. ing. Florin Iordache
ec. Teodor Bentu

NOTĂ :

Datele prezentate de interes istoric pentru A.G.V.P.S., asociaţiile afiliate şi membrii acestora, au fost culese cu sprijinul efectiv al dlor Alaci Alexandru şi dr. ing. Mitică Georgescu. Este foarte probabil ca aceste date să nu fie complete. De aceea, orice observaţii în completarea sau modificarea unora dintre ele este aşteptată şi binevenită.

 N. Şelaru