Norme subsidiare Statutului AGVPS

Norme unitare de organizare şi desfăşurare a adunărilor generale de analiză şi alegeri

Criterii de angajare a personalului AGVPS şi organizaţiilor afiliate

Condiţiile acordării dreptului de reciprocitate

Criterii de acordare a Ordinului Sf. Eustaţiu, a Diplomei de membru de onoare al A.G.V.P.S din România şi a Diplomei de merit a A.G.V.P.S