Patrimoniul A.G.V.P.S

EVOLUŢIA PATRIMONIULUI A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA

Evoluţia patrimoniului AGVPS, din 1990 până în prezent, este redată, sintetic şi inteligibil în graficul ce urmează:

grafic

Valorile patrimoniului AGVPS au fost preluate din rapoartele anuale oficiale, pentru perioada 1990 – 1996, şi, în continuare, din bilanţurile contabile de sfârşit de an, pentru perioada 1997 – 2016 inclusiv.
Din datele reliefate grafic, rezultă o creştere reală, continuă şi evidentă a patrimoniului AGVPS, de la o valoare de 14.490 lei şi echivalentul a cca. 87.548 U.S.D., în anul 1990, la o valoare de 7.747.901 lei şi echivalentul a cca. 1.943.681 USD, în anul 2015.
Aşadar, în perioada la care ne referim, patrimoniul AGVPS nu a fost nicidecum “devalizat”, aşa cum au încercat să crediteze ideea anumiţi dezinformatori publici rău intenţionaţi, ci a crescut de 535 ori raportat la valorile în lei/ şi de 22 de ori raportat la valorile în U.S.D.
Pe parcursul evoluţiei patrimoniului observăm anumite abateri explicabile de la linia continuu ascendentă a valorii nete patrimoniale, determinate de intrări şi ieşiri de mijloace fixe, stocuri, lichidităţi şi creanţe – datorii.
În legătură cu abaterile valorice de la linia ascendentă a patrimoniului AGVPS remarcăm, până în anul 2010, doar scăderi în valori USD, cele în lei având o creştere continuă, situaţie explicabilă ca urmare a oscilaţiilor de curs valutar.
În anul 2010 a intervenit în plus, reevaluarea unor construcţii ale AGVPS ca urmare a scăderii pieţii imobiliare. Aceasta devalorizare, doar a unora dintre mijloacele fixe proprietatea AGVPS, explică scăderea aparentă a patrimoniului, prin înregistrarea cheltuielilor nemonetare respective în evidenţele patrimoniale.
Cea de-a doua diminuare de patrimoniu, contabilizată în anul 2013, se datorează scoaterii din evidenţele contabile a contravalorii activelor aferente Amenajării Piscicole Tătarul – Podul Pitarului (diguri, călugări aducţiune şi evacuare apă, canton paznic şi anexe), ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, pronunţate în favoarea statului român şi în defavoarea AGVPS.
Între cele două reduceri succesive de patrimoniu, din anii 2010 şi 2013, se observă două creşteri evidente de patrimoniu, în anul 2006 şi 2012, explicabile prin reevaluarea impusă şi necesară a terenurilor şi construcţiilor.
Din anul 2013 până în prezent, valoarea patrimoniului AGVPS a continuat să crească, situaţie reflectată în graficul analizat, dar şi în valorile concrete înscrise în tabelul anexat.
În concluzie, patrimoniul AGVPS din România a înregistrat o creştere semnificativă în perioada 1990 – 2016, datorită măsurilor lucide şi avantajoase din punct de vedere economic luate de Biroul şi Consiliul AGVPS, de înstrăinare a unor bunuri devenite inutile sau ineficiente şi de edificare sau achiziţionare a altora în locul celor cedate, nu doar utile, ci şi aducătoare de profit. De remarcat în plus, că aceste creşteri patrimoniale au fost realizate într-o perioadă de declin economic şi patrimonial al altor entităţi cu activităţi similare, de stat sau cu capital majoritar de stat, şi în condiţiile în care, începând din anul 2009, România a fost afectată de criza economică mondială.

Descărcați PDF Lista terenurilor şi construcţiilor intrate şi ieşite din Patrimoniul AGVPS în perioada 1990 – 2010 în format PDF.

N. Şelaru