Intervenții ale asociațiilor afiliate în domeniul pescuitului

Notificare ANPA de către AJVPS Galati privind cererea datelor de identificare ale pescarilor sportivi

Către,

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ
FILIALA REGIONALĂ MOLDOVA

Subsemnata ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ A VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR SPORTIVI GALAŢI, cu sediul în Galaţi, str. Brăilei nr.86 bl. BR 5A, cod poştal C.P. 800098, înscrisă în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de grefa  Judecătoriei Galaţi sub nr.5/98 şi în Registrul  naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. 438/A/1998, tel 0236 / 412110, fax 0236 / 432336, e-mail galati@ajvps.ro, reprezentată prin director dr. ing. Talpeş Vladimir Horia,
Referitor la adresa nr. 145/15.02.2012 prin care ne solicitați să vă comunicăm datele cu caracter personal ale  persoanelor ce solicită eliberarea permisului de pescuit recreativ sportiv, vă

NOTIFICĂ

Asupra faptului că această solicitare excede cadrul legal respectiv HOTĂRÂREA nr. 1.016 din 3 septembrie 2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură si Legea nr. 317 din 13/10/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura sau alte acte cu caracter normativ referitoare la pescuitul recreativ sportiv.
Datele personale ( C.I./B.I., adresă, nr.de telefon) sunt date confidențiale ce se dau numai cu acordul expres ale persoanei respective si trebuie să ne faceți dovada că sunteți operator de date cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
În consecință, potrivit Hotărârii  nr. 1.016/2008 sunt necesare si suficiente doar numele, prenumele, CNP, dovada plății taxei de eliberare a permisului și, după caz, numărul actului în baza căruia se pot acorda reduceri și gratuități (nr. adeverință de la instituțiile de învățământ, nr. dosar de pensie, nr. certificate de handicap).
Aceste date privind membrii asociației noastre v-au fost date prin adresa nr. 169/16.02.2012.
Față de aceste cele prezentate vă solicităm să ne comunicați data le care putem să ridicăm permisele de pescuit recreativ sportiv.

Cu stimă,
DIRECTOR,
Dr.ing. Vladimir Horia TALPEŞ