Intervenții AGVPS în domeniul vânătorii

Adresa către MMP referitoare la anulare Ordin nr. 539 din 2009

Publicată la 2012/08/11 | Categorie : Intervenții AGVPS în domeniul vânătorii

Către

                      Ministerul Mediului şi Pădurilor

                      Domnului Ministru László BORBÉLY


În contextul creşterii inacceptabile a numărului de braconaje şi de accidente grave de vânătoare, multe mortale, precum şi al promovării cu exagerat de multă uşurinţă, chiar cu încălcarea legii, a noilor vânători, Consiliul A.G.V.P.S. din România, reunit în data de 28.11.2011, a reluat în discuţie repercusiunile anulării în totalitate a Ordinului nr. 539/25.08.2009 al M.A.D.R., prin Sentinţa Civilă nr. 5253/22.12.2010, şi a suspendării temporare a acestei anulări, prin recursul declarat de reprezentanţii MMP în data de 16.03.2011

După cum s-a dovedit deja, Ordinul în discuţie a creat numeroase probleme, inclusiv de imagine a M.M.P. şi A.G.V.P.S., dacă ne reamintim cercetările penale în care au fost şi sunt cercetaţi mai mulţi membri ai comisiilor de examinare, în principal din cadrul M.M.P. şi ai Facultăţii de Silvicultură din Braşov, precum şi numeroasele încălcări ale legii sesizate dvs., spre cunoaştere şi luare de măsuri.

Având în vedere promovările masive de noi membri vânători în ultimii ani, fără exigenţă şi corectitudinea necesară, precum şi creşterea reliefată a cazurilor de braconaj şi de accidente grave de vânătoare, ambele generate de unele prevederi neinspirate ale Ordinului nr. 539/2009, revenim cu rugămintea de a emite două noi ordine, prevăzute distinct de lege, şi anume:

  1. Ordin pentru obţinerea permiselor de vânătoare permanente şi preschimbarea celor aflate în uz – obligaţie ce decurge în sarcina M.M.P. din prevederile art. 28 alin. (5) ale Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Ordin privind modelul permisului de vânătoare şi modificările de ţinere a evidenţei persoanelor care au dobândit calitatea de vânător – obligaţie ce decurge în sarcina M.M.P. din prevederile art. 6 alin. (1) lit. r) şi art. 28 alin. (2) ale Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a veni în sprijinul specialiştilor dvs. cu preocupări în acest sens, vă înaintăm, ca materiale de lucru, două proiecte de ordin, concepute de un grup de lucru al A.G.V.P.S. din România. Menţionăm că avem definitivate şi trei materiale bibliografice de sinteză, intitulate „Manual pentru examenul de vânător”, „Cod de etică vânătorească” şi „Chestionar pentru evaluarea cunoştinţelor teoretice la examenul de vânător”, revizuite de un colectiv de specialişti din cadrul A.G.V.P.S. şi M.M.P., care să stea, în viitor, la dispoziţia candidaţilor în vederea pregătirii şi susţinerii examenelor pentru obţinerea permiselor de vânătoare. Materialele în discuţie sunt afişate pe site-ul www.agvps.ro, la secţiunea Informaţii generale – Pregătire şi instruire vânătorească.

Ne angajăm să fim disponibili pentru orice discuţii pe marginea acestei propuneri, oricând reprezentanţii dvs. vor considera necesar şi ne vor solicita în acest scop.

Cu stimă.

 

Vicepreşedinte,                                                                 Director general,

Kelemen Atilla                                                                   Neculai Şelaru