Vânătoare

1.Ce condiţii trebuie îndeplinite de cetăţenii străini pentru a putea practica vânătoarea în România?

Cetăţenii străini din ţările UE, ca şi cetăţenii străini din alte ţări în care vânătorii români sunt acceptaţi la vânătoare, pot practica vânătoarea în România, la invitaţia unor gestionari de fonduri cinegetice, în baza permiselor temporare de vânătoare şi a autorizaţiilor eliberate de acestea. Pentru a li se putea elibera permise temporare de vânătoare, cetăţenii străini în cauză, trebuie să facă dovada calităţii de vânător în ţara de domiciliu, să posede permise de armă şi să fie asiguraţi împotriva accidentelor de vânătoare.

2.De unde poate obține un vânător un talon de asigurare pentru eventualele accidente de vânătoare?

Talonul de asigurare pentru accidente de vânătoare este distribuit gratuit, de către AGVPS din România, tuturor membrilor vânători ai asociaților afiliate. Asociațiile de vânătoare afiliate la AGVPS elibereză acest talon odată cu încasarea cotizației de membru. Talonul este valabil un an, în toate fondurile cinegetice din România, iar un vânător chiar dacă este membru la mai multe asociații vânătorești, nu are nevoie decât de un singur astfel de talon. Atenție însă, că talonul în discuție este valabil doar cu cotizația achitată la zi și este obligatoriu pentru a putea practica vânătoarea.

Puteţi trimite întrebările dvs. la adresa agvpsrom@yahoo.com