Intervenții ale AGVPS în domeniul pescuitului recreativ/sportiv

Proiect documentaţie de concesionare a exploatării resursei acvatice vii