Intervenții ale AGVPS în domeniul pescuitului recreativ/sportiv

Scrisoare către M.P.A.P privind evoluţia şi dreptul de pescuit, paza resursei acvatice şi exercitarea insuficient reglementată a pescuitului în România

PDF Textul scrisorilor