Noutăți

AGVPS din România îşi desfăşoară activitatea, în interesul asociaţiilor afiliate şi a membrilor acestora, prin intermediul organelor sale de conducere (congres şi consiliu) şi a personalitaţilor alese în funcţiile de preşedinte, vicepreşedinţi şi director general. Acestea şi aceştia acţioneaza pe baza şi în limitele Statutului AGVPS, având o preorientare anuală stabilită prin obiectivele prioritare aprobate de Congres.

În desfăşurarea activitaţii, AGVPS coordoneaza activitaţile unitare ale asociaţiilor afiliate, contând pe implementarea hotărârilor /deciziilor adoptate de organele de conducere şi susţinerea strategiei AGVPS, adoptate în interes general.

Pentru deplină transparenţă, întelegere şi susţinere din partea asociaţiilor afiliate şi a membrilor acestora, AGVPS raportează anual Congresului şi operativ conducerilor asociaţiilor afiliate acţiunile întreprinse şi rezultatul acestora, precum şi acţiunile întreprinse de unele asociaţii afiliate, care pot constitui bune exemple pentru celelalte.

Rapoartele se regăsesc înscrise în broşurile Congreselor anuale, iar comunicările se fac în scris, se publică în revista V.P.R. sau se postează pe site-ul AGVPS. Toate în interesul cunoaşterii si utilizării lor sau nu, după caz. Noutăţi pentru asociaţiile afiliate şi membrii acestora constituie însă, la un anumit moment, şi rezultatele intervenţiilor organismelor internaţionale în profil cinegetic şi halieutic, făcute în interesul conservării faunei de interes comun şi a mediului acesteia de viaţă, precum şi punctele competente de vedere în privinţa problemelor generale de actualitate.

Dacă mai adăugăm şi anunţurile de actualitate se conturează secţiunea site-ului intitulată “Noutăţi”.