Diverse puncte de vedere

Interviu acordat postului de televiziune PVTV de către dir. general al AGVPS

Publicată la 2012/08/11 | Categorie : Diverse puncte de vedere
 1. Care este rolul actual al AGVPS din România în promovarea vânătorii şi a pescuitului sportiv pe plan intern şi internaţional?
 2. AGVPS din România este acum, conform prevederilor statutului propriu, for de reprezentare al intereselor asociaţiilor de vânători şi de pescari sportivi afiliate la aceasta, în plan intern şi internaţional. La rândul ei, AGVPS este afiliată la Consiliul Internaţional al Vânătorii, din anul 1930 prin predecesoarea acesteia, la Confederaţia Internaţională de Pescuit Sportiv, din anul 1957, şi la Federaţia Asociaţiilor de Vânătoare din Comunitatea Europeană, din anul 2000. Aşadar, vânătorii şi pescarii sportivi din România fac parte din marea familie a vânătorilor şi pescarilor sportivi din întreaga lume, prin intermediul AGVPS din România.

   

 3. Cum este organizată conducerea activităţii AGVPS din România?
 4. AGVPS din România este condusă de Congresul anual al acesteia, compus din reprezentanţi cu drept de vot ai tuturor asociaţiilor afiliate, desemnaţi de acestea proporţional cu numărul de membri ai fiecăreia, şi de Consiliul reunit trimestrial, compus din preşedinte, 3 vicepreşedinţi, director general şi 16 membri, aleşi pe grupe de 2-3 judeţe, pentru a prezenta şi susţine punctele de vedere ale conducerilor asociaţiilor din judeţele respective. Alegerea organelor de conducere ale AGVPS se repetă din 5 în 5 ani şi se desfăşoară absolut democratic, fără nici un fel de amestec al puterii politice. Din acest motiv, oamenii loiali intereselor noastre generale au fost şi sunt realeşi repetat, experienţa acestora şi-a spus cuvântul în timp, iar asociaţiile noastre neguvernamentale au fost scutite de convulsiile altor entităţi juridice supuse capriciilor puterii.

   

 5. Ce importanţă acordă AGVPS din România pescuitului sportiv în raport cu vânătoarea ?
 6. Conducerea AGVPS din România abordează responsabil şi în mod egal problemele curente şi de perspectivă ale vânătorii şi pescuitului sportiv din ţara noastră, venind adeseori în contradicţie cu conducerile politice ale ministerelor care administrează fondul cinegetic şi resursa acvatică vie din habitatele piscicole naturale, în condiţiile în care aceşti  administratori susţin anumite interese momentane partinice şi de grup, iar AGVPS din România, protecţia reală şi eficientă a resurselor naturale denumite generic „vânat” şi „peşte”, în interesul de perspectivă al vânătorilor şi pescarilor sportivi din ţara noastră.

   

 7. Care este importanţa acordată de conducerea AGVPS laturii sportive a activităţilor pe care le patronează?
 8. Pe lângă preocupările permanente pentru stabilitatea legislaţiei în domeniu cinegetic şi piscicol, precum şi al îmbunătăţirii reglementărilor subsidiare în materie de vânătoare şi de pescuit recreativ-sportiv – preocupări permanente ale conducerii AGVPS, subordonată interesului membrilor asociaţiilor afiliate – AGVPS din România a fost şi rămâne în continuare interesată de latura pur sportivă a activităţii, materializată în organizarea şi susţinerea campionatelor anuale de pescuit sportiv, de chinologie vânătorească şi de tir vânătoresc, ca activităţi menite să stimuleze preocupările amatorilor în aceste domenii, să contribuie la instruirea efectivă a membrilor asociaţiilor afiliate şi, mai ales, să contribuie la cunoaşterea şi ridicarea prestigiului nostru.

   

 9. Există o tradiţie a organizării de competiţii sportive de pescuit de către AGVPS ?
 10. Primele competiţii de pescuit sportiv în România au fost organizate de către AGVPS în anul 1958. Din anul 1962, AGVPS din România a intrat şi în circuitul internaţional al acestor competiţii, reuşind să ocupe locuri fruntaşe la campionatele internaţionale şi mondiale, precum şi propulsarea de campioni, inclusiv mondiali, sau ocupanţi ai altor poziţii pe podiumurile de premiere.

  Ca o recunoaştere a participării noastre active şi a rezultatelor obţinute, CIPS ne-a acordat, de două ori, dreptul de a organiza campionate mondiale, şi anume : al 12-lea Campionat Mondial de Pescuit Staţionar pe Naţiuni în anul 1965, şi al 6-lea Campionat Mondial Feminin de Pescuit Sportiv Staţionar, în anul 1999.

   

 11. Care este cel mai important eveniment pe care îl va organiza AGVPS în anul 2012 ?
 12. De curând, CIPS prin FIPS –ed a acordat României dreptul de a organiza Campionatul Mondial de Pescuit la Crap – 2012. Suntem în plină organizare a acestui eveniment, programat să se desfăşoare la Constanţa, în perioada 27-30 septembrie 2012. Evenimentul se doreşte a fi amplificat prin organizarea, concomitentă şi în aceeaşi locaţie, a unui târg de vânătoare şi pescuit, a unei expoziţii naţionale de vânătoare, a finalelor de chinologie vânătorească – proba câinilor de aret şi câinilor hărţuitori şi de tir vânătoresc, zilelor vânătorului la o săptămână după ziua Sf. Eustaţiu şi a Congresului AGVPS din anul 2012, ceea ce va aduna la un loc, în acelaşi timp, cei mai de seamă reprezentanţi ai lumii vânătorilor şi pescarilor sportivi din România. Va fi o manifestare fără precedent în ţara noastră şi probabil în Europa, la care vor fi invitate conducerile Consiliului Internaţional de Vânătoare, ale Federaţiei Asociaţiilor de Vânători din Comunitatea Europeană, conducerile unor asociaţii similare din Europa, toate în prezenţa delegaţilor Confederaţiei Internaţionale de Pescuit Sportiv, prezenţi deja la Campionatul Mondial de Pescuit la Crap – România 2012.

   

 13. Care este punctul de vedere al conducerii AGVPS în legătură cu apariţia unor noi forme de organizare ale pescarilor sportivi din România ?
 14. Cunoaştem faptul că AGVPS din România nu a rămas singura entitate juridică cu astfel de preocupări sportive. De câţiva ani, cu sprijinul autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit, s-a înfiinţat aşa-numita Federaţie Naţională a Pescarilor Sportivi din România. Mai nou, s-a încercat şi probabil s-a înfiinţat deja şi o necunoscută Federaţie de Pescuit Sportiv din România. Ambele se bucură de sprijinul conducerilor politice actuale ale ministerelor cu responsabilităţi cinegetice, piscicole şi sportive, dar nu au reuşit să coopteze şi  suportul maselor de pescari sportivi. Probabil că nu vor reuşi nici în viitor, atâta timp cât iniţiatorii acestora nu au credibilitate, urmăresc interese personale şi, mai ales, atâta timp cât vor încerca să împiedice AGVPS din România să organizeze campionatele precizate mai înainte, fără a oferi în schimb vreo perspectivă în materie de organizare a competiţiilor de pescuit sportiv. Ceea ce încearcă să facă acum aceste federaţii se poate numi destabilizare şi dezorganizare, nicidecum intenţie constructivă în materie de competiţii de pescuit sportiv. Libera asociere şi opţiune a pescarilor sportivi nu ar trebui  influenţată şi nici forţată de conducătorii politici ai ministerelor amintite, care ar trebui să se dovedească arbitri echidistanţi într-o competiţie care, în fond, nu-i priveşte deloc. Amestecul statului în viaţa ONG-urilor în profil, ca de altfel în viaţa oricărui ONG, nu este deloc legală şi morală într-un stat de drept.

   

 15. Cum comentaţi afirmaţia reprezentantului FNPSR, că această federaţie ar fi singura abilitată să organizeze competiţii de pescuit sportiv în România ?
 16. Indiferent de punctele de vedere ale aşa-ziselor federaţii sportive amintite, care după cum se ştie doresc să se ocupe şi se ocupă şi de pescuitul recreativ-sportiv, AGVPS din România este obligată moral să meargă înainte şi să organizeze campionatele naţionale tradiţionale şi Campionatul Mondial de Pescuit la Crap – România, 2012. Nu se pot suspenda astfel de competiţii sportive private, potrivit părerii nejustificate a adversarilor AGVPS şi a unor reprezentanţi ai Ministerului Tineretului şi Sporturilor, până ce, peste mulţi ani, o entitate favorizată va putea prelua această activitate. Acest lucru este cât se poate de clar, iar atâta timp cât organizarea competiţiilor private de anvergură nu contravine legii, nu se poate ridica o astfel de problemă.

  În concluzie, şi în acest an şi în viitor, AGVPS din România va organiza campionatele naţionale de pescuit sportiv la toate disciplinele şi va sprijini selecţionarea echipelor reprezentative ale României, precum va şi finanţa participarea acestora la competiţii internaţionale.

  Sprijinul AGVPS nu este doar declarativ, ci şi logistic şi material, fiind singura asociaţie din România care are acest drept din partea CIPS.

   

 17. În contextul celor prezentate, există riscul ca România să piardă dreptul de organizare a Campionatului Mondial de Pescuit la Crap – 2012 ?
 18. În condiţiile legislaţiei actuale, AGVPS din România nu poate pierde dreptul de a organiza Campionatul Mondial de Pescuit la Crap – România 2012, drept acordat de CIPS, şi nici dreptul de a organiza campionatele anuale private de pescuit sportiv la disciplinele : pescuit staţionar seniori, pescuit staţionar senioare, pescuit staţionar cadeţi, pescuit staţionar tineret, pescuit staţionar speranţe, pescuit cu muscă artificială, pescuit cu năluci de pe mal, pescuit cu năluci din barcă, pescuit la crap şi pescuit sportiv la feeder.

  Nici o eventuală modificare a legii sporturilor, din interese străine dorinţei pescarilor sportivi din România, nu este fezabilă, iar o încercare în acest sens ar atrage oprobriul acestor pescari, al vânătorilor şi al prietenilor acestora.

  Conjunctura politică actuală, şi aşa tensionată, nu are nevoie de încă o masă considerabilă de oameni nemulţumiţi.

  De aceea recomandăm pescarilor sportivi din România să ţină aproape de cei ce au dovedit că fac şi pot face ceva concret pentru ei. Au însă deplină libertate de opţiune, potrivit propriilor convingeri.

   

 19. Care este, în viziunea AGVPS, viitorul pescuitului sportiv în România
 20. În privinţa viitorului pescuitului sportiv din România nu putem fi decât optimişti. De ani de zile se încearcă dezorganizarea pescarilor, inclusiv de către organismele statului în domeniu, prin prevederi incorecte ale legii şi, mai ales, ale reglementărilor în aplicarea acesteia, din iniţiativa reprezentanţilor ministerului de resort, răposatei Companii Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol şi actualei Agenţii Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

  Nu s-a reuşit acest lucru şi nu se va putea reuşi, chiar dacă, momentan, condiţiile de practicare a pescuitului recreativ-sportiv sunt mult mai vitrege, pentru pescarii sportivi, decât cele dinainte de 1989, când erau liberi să pescuiască în apele colinare şi de şes din toată România, pe baza unui singur permis de pescuit sportiv, eliberat doar de asociaţiile în care erau înscrişi ca membri.

  Exploatarea resursei acvatice vii din habitatele piscicole naturale va trebui privatizată, exclusiv prin concesionare în condiţiile legii actuale, iar administrarea resursei acvatice vii va trebui să ajungă în mâna administratorului apelor domeniului public, nu să rămână la mâna unei agenţii parazite pe seama autorizării interesate a pescuitului, consumatoare de bani publici.

  De abia după privatizare, prin concesionare pe termen lung a exploatării resursei acvatice vii din habitatele piscicole naturale, se va putea hotărî, exclusiv de către pescari, condiţiile reciprocităţii avantajoase pentru ei. Conducerile asociaţiilor lor vor trebui să ţină cont şi să respecte interesele membrilor cotizanţi, astfel riscând să fie schimbate de masele nemulţumite.

  În contextul expus, aşteptăm şi încercăm să forţăm aplicarea legii, care prevede imperativ valabilitatea permiselor de pescuit recreativ-sportiv doar în zonele concesionate de asociaţia al cărei membru este pescarul sportiv şi de asociaţiile cu care aceasta are relaţii de reciprocitate

  Conducerea politică a ANPA trebuie să realizeze faptul că până acum, nu a făcut altceva decât să dezorganizeze activitatea şi pescarii sportivi, aducând totodată, prejudicii evidente bugetului de stat. Nu este încă timpul pierdut  pentru a accepta reorganizarea activităţii, prin demararea şi finalizarea unei concesionări  publice deschise a exploatării resursei acvatice vii din habitatele piscicole naturale, la care să poată participa, în mod egal, toate asociaţiile de pescari sportivi eligibile din România, afiliate ori neafiliate la AGVPS.

  Atunci se va vedea cine doreşte şi poate gestiona resursa, în condiţiile impuse şi cu garanţia cerută de statul român.
  Aşa vedem cursul normal al evoluţiei pescuitului recreativ/sportiv şi pur sportiv din România, care ne convine să se desfăşoare într-un cadru organizat, ceea ce de fapt convine tuturor pescarilor sportivi din ţara noastră, cărora le dorim încă răbdare „de pescar” şi fir întins!